మేము గర్భిణీ స్త్రీలకు సంపూర్ణ ఆరోగ్య సహాయ సేవలను అందిస్తున్నాము

Our services

మీ శరీరానికి ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉందా?

మీ బిడ్డ వారానికి వారం ఎలా పెరుగుతుంది?

కొంచెం ఒత్తిడి, హాని లేదా ఆత్రుతగా అనిపిస్తుందా?

కుశాల్ మీ గర్భధారణ సహచరుడు, ఇది మీకు ఆరోగ్యంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. గర్భధారణలో ట్రాక్ చేయడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఎంపికలు చేయడానికి మేము మీకు మద్దతు ఇస్తున్నాము.

డౌన్‌లోడ్ – బహుభాషా App / వారానికి వారం సమాచారం మరియు చిట్కాలు