మా సేవలు – సంపూర్ణ, స్నేహపూర్వక మరియు అవగాహన

మా సేవలు గర్భిణీ స్త్రీలకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో

మీ శరీరానికి ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉందా?

మీ బిడ్డ వారానికి వారం ఎలా పెరుగుతుంది?

కొంచెం ఒత్తిడి, హాని లేదా ఆత్రుతగా అనిపిస్తుందా?

కుశాల్ మీ గర్భధారణ సహచరుడు, ఇది ఆరోగ్యంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మీకు సహాయపడుతుంది. గర్భధారణ సమయంలో ట్రాక్ చేయడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు సరైన ఎంపికలు చేయడానికి మా సేవలు మీకు సహాయపడతాయి.

ప్రెగ్నెంట్‌గా ఉన్నప్పుడు ప్రతి మహిళ కచ్చితంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే వారు ఫ్యూచర్‌లోనూ ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోరు.